(Dân trí) - Trong bộ phim "Gara hạnh phúc", nhân vật Sơn Ca đã có một câu thoại nổi tiếng: "Nếu mình tin vào chuyện tốt thì chuyện tốt sẽ tới". Đây cũng chính là thông điệp của hiệu ứng Tinkerbell.

ệuứngTinkerbellKhimìnhcólòngtinchuyệntốtsẽtớ

Hiệu ứng Tinkerbell bắt đầu lan truyền rộng rãi trên